Karen Pereira Logo Tag Line

Contact

linkedin-icon phone-blue-glow-icon social-twitter-box-blue-icon

917-291-9009

@karenpereira

blue-mail-send-icon

Copyright 2015 | Karen Pereira | All Rights Reserved.

Open to Digital Marketing opportunities within the New York Metro area.

Karen Pereira Head Shot_090813